Ons voorstel m.b.t. de periode van 19 december 2021 tot en met 14 janauri 2022 waarbij niemand binnen mag sporten van de overheid.

Als je voor ons voorstel kiest dan willen je bedanken want je hebt ons gesteund en geholpen om nu te kunnen bestaan en dadelijk te kunnen voortbestaan.

Om het voor iedereen zo duidelijk en transparant mogelijk te houden hebben we onderstaande zo duidelijk en zo kort mogelijk gehouden.

Voorwaarden voorstel.

 • Lees deze voorwaarden goed door.
 • Je blijft jouw lidmaatschap overeenkomst nakomen en ontbind deze niet als we tijdelijk gesloten zijn of moeten zijn.
 • Wij blijven ons best doen om overeengekomen lidmaatschappen na te komen.
 • Heb je voor 100% Support gekozen dan heb je gekozen voor GEEN compensatie voor de gesloten periode van 19 december 2021 t/m 14 januari 2022 en wijzigt er niets.
 • Heb je voor 1 Maand Compensatie voor de gesloten periode 19 december 2021 t/m 14 Januari 2022 gekozen dan ben je akkoord en ben je akkoord gegaan dat je lidmaatschap einddatum mag worden opgeschort met 1 maand die je dan niet betaald.
 • Je gaat in beiden keuzes akkoord dat je eind December 2021 of begin Januari 2022 het volledige maandlidmaatschap voor Januari 2022 betaald wat dan ook geïncasseerd wordt.

We willen graag nu bestaan en dadelijk ook kunnen voortbestaan zodat jij en anderen leden weer bij ons aan hun gezondheidsdoelen kunnen blijven werken.

Ten slot willen we iedereen ontzettend bedanken voor de hulp die we mogen krijgen.

We zien er erg naar uit om jou straks weer te mogen helpen in het behalen en behouden van jouw gezondheidsdoelen.

Blijf intussen samen gezond sterk en vooral positief ingesteld.

Met vriendelijke groet,

Jouw club

Het gaat om onze volksgezondheid, een groot en super belangrijk goed voor ons allen.
Je hebt een keuze gemaakt uit onderstaande en deze naar waarheid ingevuld:

IK BEN GEVACCINEERD met 1 of 2 vaccinaties tegen het corona virus EN ik heb een vaccinatie bewijs.

Of

Ik heb GEEN Vaccinatie tegen het coronavirus gehad.

Als ik kom sporten houd ik me aan de geldende Rijksoverheid regels en ben ik me er van bewust als ik dit niet doe er een onmiddellijk opeisbare boete is die zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorgaande verklaring in de zin van art 6:80 BW e.v. voor nodig is, en deze boete 4.000,- euro (zegge vierduizend euro) is.

Onderstaand nog ter info nog van de RVO site.
De geldigheid van uw vaccinatiebewijs hangt af van welk vaccin u kreeg en wanneer:

 • BiAoNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca: na 14 dagen.
 • Janssen, geprikt op of vóór 14 augustus 2021: na 14 dagen.
 • Janssen, geprikt na 14 augustus 2021: na 28 dagen.

Uw vaccinatiebewijs is oneindig geldig via de app. De papieren versie is een jaar geldig. Deze moet u daarna opnieuw aanmaken.
Blijf intussen samen gezond.

Voorwaarden en huisregels.

Je bent akkoord gegaan met de voorwaarden en huisregels en je hebt voor akkoord getekend voor periodieke automatische incassering van jouw contributie. De incasso van de contributie, even als het pro rato bedrag tot de begin datum van uw abonnement wordt iedere maand aan het eind van de maand of direct aan het begin van de nieuwe maand geïncasseerd. In de december maand vindt de incasso enkele dagen eerder plaats.

Ik verklaar bij deze en of heb verklaard dat ik niet onder bewind of curatele sta en dat ik bekend ben met het feit dat mijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldig is vanaf de datum van inschrijving. Indien ik mijn lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor vervaldatum schriftelijk via een aangetekend schrijven of via ons afmeldingsformulier verkrijgbaar op het centrum opzeg, wordt het lidmaatschap wettelijk per kalendermaand opzegbaar en vervalt jouw korting per maand. Hierna is het wettelijk per kalendermaand opzegbaar en is het normale tarief zonder korting van 101,15 euro p/m voor het Health & Lifestyle Center in Steyl  en 44,95 euro p/m voor het Functioneel Fitness Centrum in Reuver  van toepassing. Uiteraard kun je dan jouw lidmaatschap ook weer verlengen met korting per maand, maar dit dien je dan zelf te doen. Het lidmaatschap zal altijd op de 1e van de maand ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Vanaf startdatum tot de ingangsdatum van jouw lidmaatschap betaal je een deelbetaling van die maand. Het maandtarief wordt altijd vooraf geïncasseerd. Elk lid betaalt administratiekosten en of inschrijfgeld. Administratie en inschrijfgeld kosten Function Fitness centrum in Reuver is normaal 60,- euro. Administratie en inschrijfgeld Health & Lifestyle Center in Steyl is normaal 101,15 euro. Hiervan ben je de hoogte en ben je mee akkoord gegaan.

Bij het Health & Lifestyle Center in Steyl worden er eenmalige  intake / kracht / conditie / testen kosten in rekening gebracht van 60,67 euro.  Er geldt voor elk lid een 10, – euro betaling voor een toegangsbandje-trainingspas die eigendom blijft van de klant. Heb je nog een door ons bruikbaar bevonden toegangspas-trainingspas dan hoef je hier niet nog eens voor te betalen.

 1. Wij houden ons het recht voor om de tarieven jaarlijks met minimaal het consumenten prijsindex percentage aan te passen en of door de regering wettelijk bepaalde verhoging van ons BTW tarief. Hierdoor ontstaat niet het recht tot opzegging.
 2. Wordt je binnen 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap weer lid dan betaal je geen inschrijf en of intake kosten meer.
 3. Het tijdelijk stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Bij uitzonderingen is voor langdurige ziekte een schriftelijk verzoek tot tijdelijk bevriezing mogelijk, hierbij geldt een eigen risico van 1 kalendermaand. Wij bevriezen dan uw lidmaatschap met maximaal 6 maanden in de hoop dat je hersteld en je weer kunt bewegen. Je gaat akkoord dat je met de bevriezingsperiode die je niet betaald je einddatum contract periode mee wordt opgeschort. Onze fysiotherapie praktijk kan u wellicht helpen met een beter herstel. Moet het lidmaatschap in de contractperiode stoppen dan ben je over het voordeligere maandtarief voor de duur van de genoten contractperiode lidmaatschap compensatie verschuldigd gebaseerd op onze huidige lidmaatschappen en bijbehorende maandtarieven plus 50% van het uitstaande contract bedrag. Er dient dan wel aangetoond te worden dat je geen gebruik kunt maken van onze faciliteiten.
 4. Storneer niet meteen maar communiceer eerst. Voorkom onnodige kosten bij storneren. Want storneer je het maandtarief en/of kan het maandtarief niet worden geïncasseerd tijdens de incasso dan wordt 40,- euro aan incassokosten berekend. Informeer eerst voordat je storneert en zorg dat er voldoende geld op je bankrekening staat.
 5. Is er na 2 weken vanaf de 1e reject nog niet aan het gehoor om aan deze betalingsverplichting te voldaan, Dan wordt 40 euro aan incasso kosten berekend, om openstaande bedragen als nog te incasseren.
 6. Het lid is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan ons in alle redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van het incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.
 7. We zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen en kunnen tijdens (school)vakanties aangepast rooster/openingstijden en begeleidingsmomenten hanteren. Dit zullen we op ons centrum ophangen en communiceren en openingstijden die gewijzigd zijn op de website bekend maken. Noot! Ons streven is altijd zo ruim mogelijk open te zijn.
 8. Daar soms mail verkeer niet kan aankomen en dit juist bij opzeggingen erg vervelend kan zijn is opzeggen via de mail niet mogelijk maar uitsluitend via een aangetekend schrijven of via een compleet ingevuld afmelding formulier wat verkrijgbaar is op de het fitness center. Heeft u opgezegd dan krijgt u een bewijs van opzegging. Bewaar die goed want dat is uw opzegbewijs.
 9. We belonen graag. Accepteer je de beloning dan ga je tevens een akkoord dat de gemaakte foto’s van jou en jouw quotes gebruik mogen worden voor promotionele doeleinden waaronder o.a. social media en dat we een foto op de Wall of Fame mogen promoten.
 10. Je gaat akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig letsel, ongeval, of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.
 11. Benodigdheden die je gebruikt dien je voor en na gebruik zelf schoon te maken en dienen schoon te zijn voor het gebruik van het volgende lid.
 12. Het is verplicht om schoon sportschoeisel op het sportcentrum aan te trekken om fitness training te gaan doen, zich gepast te gedragen met respect naar elkaar toe, gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting en rugleuning van de fitnesstoestellen past en over de fitnesstoestellen wordt gelegd tijdens het sporten.
 13. Doe je een INNERSCAPE les / sessie mee dan is het verplicht om jouw schoenen in de kleedruimte uit te trekken en op te bergen voordat je meedoet aan de les.
 14. Betreden v. d. INNERSCAPE ruimte is bij deelname zonder schoenen. Overige lessen met schone sportschoenen die je hebt aangetrokken op het centrum of met overtrekschoenen over de normale schoenen.
 15. De INNERSCAPE ruimte is een Stilte ruimte waar de stilte gerespecteerd dient te worden. Telefoons zijn niet toegestaan.
 16. De INNERSCAPE lessen worden op een Mat op bloten voeten gedaan. Het is verplicht dat je voeten hygiënisch schoon zijn.
 17. Heb je zelf bij de proefles nog geen Mat, dan zorgen wij hiervoor zodat je mee kunt doen. Overleg met de instructeur als je een eigen mat hebt. Wil je een Mat aanschaffen en/of van ons huren dan informeer naar onze (korting) mogelijkheden.
 18. Iedereen dient zich gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en schone en gepaste kleding te dragen (geen haltershirts).
 19. Doe je een les mee en heb je van te voren gesport/gezweet dan is het verplicht om een voldoende grote (bad)handdoek bij je te hebben die over de gehele Mat – Ligstoel – Zitzak gelegd kan worden en jouw lichaam kan bedekken.
 20. Gebruik je een geurtje/deodorant dan adviseren wij je om daar gematigd mee om te gaan zodat dit geen hinder veroorzaakt.
 21. Zweet je meer dan andere dan is dat uiteraard geen probleem maar wel handig als je dan een tweede shirt meeneemt en tijdens de training het shirt even wisselt.
 22. Mocht het zo zijn dat je door bepaald soort eten en/of zweet / of door steeds hetzelfde shirt waar zweet is ingekomen je een penetrante geur verspreid of een niet frisse geur aan je hebt (wat je vaak niet direct zelf merkt), dan spreken we je met goede bedoelingen hier persoonlijk en afzonderlijk over aan.
 23. Bij verlies van jouw toegangsbandje-trainingspas dien je dit meteen telefonisch en via de mail te melden en wordt 10,- euro in rekening gebracht. Heb je een Borg toegangsbandje/trainingspas dan worden uitsluitend niet beschadigde, niet beschreven, niet beplakte en direct te hergebruiken borgbandjes en borgpasjes retour genomen en dit uitsluitend binnen 2 weken na beëindiging van uw proefperiode en/of lidmaatschap.
 24. Inschrijfgeld en administratiekosten worden in rekening gebracht en zijn afhankelijk van uw inschrijving. Informeer voor het ondertekenen van onze voorwaarde en regels naar de hoogte hiervan.
 25. Ben je al lid en ga je een BenVitaal bedrijfsfitness regeling aan, dan kan dit alleen voor de minimale duur van uw afgesloten privé lidmaatschap. Ga je een bedrijfsfitness regeling aan dan ga je akkoord met compensatie van 5,06 euro per maand voor bedrijfsfitness kosten. Wanneer jouw bedrijfsfitness regeling om wat voor reden dan ook stopt, gaat deze over tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur van de aangegane bedrijfslidmaatschap periode zonder de financiële voorwaarden en voordelen van wat je gewend was van jouw werkgevers bedrijfsfitness regeling.
 26. Mocht er in welke vorm dan ook aanleiding toe zijn om je de toegang tot ons centrum te weigeren dan hebben de medewerkers hier het recht toe om dit te doen en mocht het nodig zijn ook jouw lidmaatschap met onmiddellijke ingang te stoppen en hiermee jouw toegang tot het centrum meteen te weigeren.
 27. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de directie, in of rondom ons fitness ruimte een foto of foto´s te maken of te filmen, deze te behouden, te delen of te publiceren in welke vorm dan ook. Bij constatering hiervan volgt er zonder tussenkomst van een gerecht of rechter, een boete van 10.000,- (tienduizend) euro per incident en per dag dat de foto/film behouden, gedeeld of gepubliceerd is of wordt, plus de directe en indirecte gevolgschade die hieruit (kan) ontstaat, en die binnen 2 weken na constatering dient te worden voldaan.
 28. Kies voor een Add-On dan geldt de Add-On voor de duur, en nog lopende duur van jouw aangegane lidmaatschap contract. Na deze periode kun je er voor kiezen om de Add-On te stoppen of door te gaan. Dit dient conform opzeggingsvoorwaarden gedaan te worden, vooraf met 1 kalendermaand, middels een aangetekend schrijven of ons afmeldingsformulier verkrijgbaar op het fitness center.
 29. Het kan voorkomen en je gaat hiermee akkoord dat er wijzigingen in het lesrooster en of activiteiten plaats kunnen vinden met minder aantal lessen / activiteiten en/of ander soort lessen / activiteiten, die niet of op andere dagen en of tijdstippen zal worden gegeven dan dat je gewend was bij inschrijving. Je gaat er mee akkoord dat dit kan voorkomen en wordt uitgevoerd en je gaat er mee akkoord dat je hierdoor niet jouw lidmaatschap kunt of mag opzeggen.
 30. Heb je een les (online) gereserveerd maar niet binnen 24 uur voor aanvang geannuleerd dan wordt deze reservering geregistreerd als een les waar je aan hebt deelgenomen.
 31. Je overtreedt je eigen aangegane lidmaatschap contract als je vaker per week komt sporten of vaker per week deel neemt aan een les dan wat jouw aangegane lidmaatschap voorschrijft. Je gaat akkoord dat bij constatering hiervan je voor elke overtreding een boete betaald van 17,50 euro per te veel genoten les en of de keren dat je te veel bent komen sporten dan jouw lidmaatschap toestaat. Wij adviseren dan om je lidmaatschap om te zetten naar een lidmaatschap met meer mogelijkheden om te komen sporten.
 32. Het kopiëren, publiceren en/of verspreiden of delen met derden of met andere instanties, van deze voorwaarden en huisregels is niet toegestaan en verboden. Mocht je dit wel doen en of gedaan hebben dan staat hier, zonder tussenkomst van (ge) rechtelijke instanties of personen, een direct opeisbare boete van 10.000,- euro (tienduizend euro) per incident op.
 33. Als ik het ergens niet mee eens ben of een klacht heb in welke vorm dan ook of een ongenoegen heb met een medewerker in welke vorm dan, dan zal ik me altijd tot de coördinator/manager en of eigenaar van de onderneming wenden en mij dit te nimmer en nooit in welke vorm en met welke intentie dan ook dit kenbaar maken op social media waaronder onder andere facebook, Instagram, LinkedIn en/of andere social media of media kanalen. Mocht je dit wel doen en of gedaan hebben dan staat hier, zonder tussenkomst van (ge) rechtelijke instanties of personen, een direct opeisbare boete van 10.000,- (tienduizend euro) per incident op en nog alle voortvloeiende gevolgschade voor het bedrijf die hier kunnen voortvloeien.
 34. Je bent op de hoogte en je bent je er van bewust en je gaat ermee akkoord dat er tijden en momenten zijn dat er geen toezicht is van een medewerker van ons en/of aanwezig is.
 35. Je begrijpt en bent er van bewust dat bij onbemand fitness er geen persoon aanwezig is die jou kan helpen in welke vorm dan ook.
 36. Je aanvaard elk risico en stelt ons niet aansprakelijk hiervoor m.b.t. het onbemand sporten wat er dan kan gebeuren of ontstaan en hiermee verbonden kan zijn in welke vorm dan ook.
 37. Je bent je er van bewust en gaat hiermee akkoord dat je zelf verantwoordelijk bent voor een veilige manier van trainen. Houd hier ten alle tijden zelf goed rekening mee. Lees de tips onbemand fintessen die ophangen in ons centrum en volg deze op.
 38. Wegens privacy redenen mogen er geen camera’s in de kleedruimten hangen en daarvoor is het verboden om de kleedruimten te gebruiken of in gebruik te hebben tijdens onbemande openingstijden. Let hier goed op!
 39. Bij deze bevestig ik dat ik niet lid ben of gedurende mijn aangegane lidmaatschap lid ben of zal worden van een ander fitness center en/of aanverwant sportcentrum en ik niet een onderneming gelijksoortig of aanverwant aan die van Villa-Vitalis en/of Alex Function Fitness heb of zal hebben of binnen 24 maanden ga vestigen of dit wil gaan doen en wil drijven, dan wel in welke vorm dan ook, direct dan wel indirect financieel of ander belang bij of in een dergelijke onderneming te hebben, of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard dan ook te hebben. Mocht dit wel van toepassing zijn dan mag en kunt u niet lid worden of lid zijn. Bij constatering en of overtreding van bovenstaande verbod is er ten behoeve van Health & Lifestyle Center in Steyl  en /of Function Fitness in Reuver in deze Alex Smeets bv en/of Alex bv een direct opvorderbare boete opeisbaar van 10.000,- (tienduizend euro) voor elke overtreding en tevens een boete van 2.500,- (tweeduizendvijfhonderd euro) voor de constatering van de overtreding over elke dag dat de overtreding voortduurt. Deze boetes zijn zonder gerechtelijke tussenkomst direct opeisbaar niet voor rechtelijke matiging vatbaar.
 40. Mag er om welke reden dan ook binnen niet gesport worden waardoor wij hierdoor tijdelijk moeten sluiten dan blijft de maandelijkse betaalverplichting en de totaal te betalen overeengekomen periode van je overeenkomst bestaan die ook geleverd zal worden. Wij doen ons best deze gesloten periode dan te compenseren. Beslist de directie dat er maand(en) niet geïncasseerd gaan worden dan gaat u akkoord dat uw einddatum contract met die niet geïncasseerde maand(en) worden opgeschort zodat de overeengekomen periode van leveren gehandhaafd blijft.

40.. Wijzigingen voorbehouden. Lees hiervoor onze recente voorwaarden en huisregels die in het centrum ophangen en bij elk bezoek in te zien zijn.

Met het aangaan en/of ondertekenen heb je onze voorwaarden en huisregels ter hand gesteld gekregen en gelezen  en of online gelezen en aangevinkt, en begrepen en ben je akkoord gegaan met bovenstaande bindende voorwaarden en regels met jouw aangegane verbintenis.